ელ.დენისგან დაცვის საშვ.

დიელექტრიკული ბოტები

გამოცდილია  ГОСТ 13385 78 20 კილოვოლტზე.  ბოტები გამოიყენება 1000 ვოლტის ზემოთ ელექტროძაბვის მოქმედებისგან დამატებითი დაცვის  საშუალების სახით.  ამის გარდა, დიელექტრიული ბოტები იცავენ მუშებს ,,ნაბიჯური დაძაბულობისგან".  ბოტებს იცმევენ სამუშაო ფეხსაცმლის ზემოდან.

___________________________________________________________________დიელექტრიკული გალოშები

გამოცდილია 15 კვ-ზე, გალოშები გამოიყენება 1კილოვატამდე ელექტრომოწყობილობებში (ელექტროდანადგარებში).

_______________________________________________________გადატანითი ხაზობრივი დამიწება  ЗПЛ -10

ЗПЛ -10  (BЛ, სთვის, სამფაზიანი ნომინალური ძაბვა 10კვ)

გათვალისწინებულია (გამიზნულია) РУ და BЛ გამორთულ ნაწილებში მომუშავეთა დასაცავად შეცდომით მიწოდებული ან მიმართული ძაბვისგან: დამზადებულია მინაპლასტიკიდან, (სპილენძის მავრთული დაფარულია გამჭვირვალე ПЭ გარსით. ეს კონსტრუქციული თავისებურებანი აგრძელებენ ნაკეთობის ექსპლუატაციის ვადას 5 წლამდე.

_______________________________________________________________ქვესადგურის გადატანითი (გადამტანი) დამიწება  ЗПП - 15 3/3

ЗПП-15 3/3 (РУ- სთვის, სამფაზიანი ნომინალური ძაბვა 15კვ) 

გათვალისწინებულია (გამიზნულია) РУ და BЛ გამორთულ ნაწილებში მომუშავეთა დასაცავად შეცდომით მიწოდებული ან მიმართული ძაბვისგან: დამზადებულია მინაპლასტიკიდან, (სპილენძის მავრთული დაფარულია გამჭვირვალე ПЭ გარსით. ეს კონსტრუქციული თავისებურებანი აგრძელებენ ნაკეთობის ექსპლუატაციის ვადას 5 წლამდე.

_______________________________________________________________ქვესადგურის გადატანითი (გადამტანი) დამიწება  ЗПЛ -1П

ЗПЛ -1П  (ВЛ-სთვის, სამფაზიანი ნომინალური ძაბვა 1კვ-მდე)

გათვალისწინებულია  გამორთულ ნაწილებში მომუშავეთა დასაცავად შეცდომით მიწოდებული ან მიმართული ძაბვისგან: დამზადებულია მინაპლასტიკიდან, (სპილენძის მავრთული დაფარულია გამჭვირვალე ПЭ გარსით. ეს კონსტრუქციული თავისებურებანი აგრძელებენ ნაკეთობის ექსპლუატაციის ვადას 5 წლამდე.

_______________________________________________________________დიელექტრიული რეზინის ხალიჩა (საფენი)

საფენები გამოიყენება როგორც დამატებითი დაცვის საშუალება 4ველის კლასის ძაბვის ელექტროდანადგარებში, ოღონდ (მხოლოდ) სამუშაოების მშრალ პირობებში.

ზომები: 50х50, 75х75.

_______________________________________________________________ნაკერიანი დიელექტრიული ხელთათმანები

მასალა-ნატურალური ლატექსი.

ხელთათმანები გამოიყენება 1კვ-მდე ელექტროდანადგარებში როგორც ძირითადი დაცვის საშუალება და როგორც დამატებითი დაცვა 1კვ-ზე მეტი ძაბვის დროს.

გამოცდილია 9კვ-ზე

_______________________________________________________________ УВН-80 2М1(2-10კვ) მაღალი ძაბვის მაჩვენებელი

მაღალი ძაბვის მაჩვენებელი გათვალისწინებულია 6,0-დან 10,0კვ-მდე ძაბვის, 50 ან 60 Гц სიხშირის ცვალებადი და მუდმივი დენის ელექტროდანადგარებში აბვის არსებობის ან უქონლობის შესამოწმებლად.

_______________________________________________________________УВН80-2М/1 с ТФ-СВ

УВН-80-2М/1  მაღალი ძაბვის მაჩვენებელი (ფაზირებისათვის)

მაღალი ძაბვის მაჩვენებელი გამიზნულია საკაბელო ხაზების და ძალოვანი ტრანსფორმატორების ფაზირებისათვოს, ასევე ძაბვის არსებობის ან არ არსებობის შესამოწმებლად 6-დან 10კვ-მდე, 50 ან 60  Гц სიხშირის მუდმივი და ცვალებადი დენის ელექტროდანადგარებში.

_______________________________________________________________

УВН35

УВН-35  მაღალი ძაბვის მაჩვენებელი

მაღალი ძაბვის მაჩვენებელი, გადასატანი ხელსაწყოს ტიპით УВН-35-ის, დანიშნულებაა ძაბვის არსებობის ან უქონლობის შემოწმება ელექტრო დანადგარებში ნომინალური ძაბვით 35კვ-მდე.

_____________________________________________________________


ეკივოლტა  6-20; 20-35 /შუქი-ნიშანი/ მაღალი ძაბვის მაჩვენებელი

მაღალი ძაბვის მაჩვენებელი გათვალისწინებულია ძაბვის არსებობის ან უქონლობის შესამოწმებლად ცვლადი დენის ელექტრო დანადგარებში 50  Гц  სიხშირით, 6-დან 20კვ ძაბვის ჩათვლით  და 20დან 35კვ ძაბვის ჩათვლით.


___________________________________________________________________

 2 ПБ ჯაჭვიანი ბაგირით (გვარლით) ბრეზენტის შალითით. 

გამიზნულია სიმაღლეზე სამუშაოების უსაბრთხოდ შესრულებისათვის, მათ შორის სამშენებლო სამუშაოების შესრულებებისას, სიტუაციებში, რომლებიც არ ითვალისწინებენ ვარდნას, მომხმარებლის უსაბრთხო ზონაში შეკავებას (დაკავების) მიზნით.

როგორც სიმაღლიდან  ვარდნის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება. მოცემული მოდელი გამოიყენება სიმაღლეზე საცეცხლო სამუშაოების შესრულებისას (ელექტრო შედუღება, აირშედუღება) ასევე ისეთი სამუშაოების შესრულებისას, სადაც არსებობს ბაგირის (გვარლის) დიზანიები საფრთხე.

ტექნიკური მახასიათებლები:

წონა: 1,7 კგ

წელის ზომა: 640-1500 მმ

ზომა: 1 (640-1000 მმ.)

ზომა: 2 (850-1300 მმ.)

ზომა: 3 (1100-1500 მმ.)

სტატიკური წყვეტის დატვირთვა: არაუმეტეს 1000 кгс (10 кН) 

___________________________________________________________________


ბრჭყალები ЛМ-3У 

გათვალისწინებულია ტრაპეციური კვეთის რკინა-ბეტონის СВ-105 ტიპის ელექტროგადამცემის  ხაზების და СB-95 ტიპის ელექტროგადამცემი ხაზების (ო,4კვტ) საყრდენებზე ასასვლელად და მათზე სამუშაოდ. საცეცები კომპლექტდება ცვლადი მაგარ შენადნობიანი  ბრჭყალებით, რომელიც გამორიცხავს დაცურების სველ და გაყინულ საყრდენზეც კი. ყველა საცეცე დაკომპლექტებულია ორფენიანი ნატურალური ტყავის ქამრით. საცეცებს გააჩნიათ ბრჭყალები: თვითსამაგრი  საყრდენის პროფილის მიხედვით, ასევე საცეცების ხსნარის რეგულირება.

საყრდენის პროფილის მიხედვით, ასევე საცეცების ხსნარის რეგულირება.

მუშა დატვირთვისათვის თითოეულ საცეცზე 

 

 

მუშა დატვირთვისათვის თითოეულ საცეცზე 140 კგ,  ქამარზე  – 70კგ

კომპლექტის წონა:  4,0+0,4კგ

გაბარიტული ზომები: 482-522 х 150х 174-214  მმ

___________________________________________________________________

ბრჭყალები  ЛМ-2

გათვალისწინებულია 0,4 კვდა 10კვ ელექტროგადამცემი ხაზების ხისა და რკინა-ბეტონის სამაგრიან საყრდენებზე ასასვლელად და სამუშაოდ, კავშირისა და რადიფიკაციის 140 დან 250-მდე დიამეტრის ხაზებისთვის და მათზე სამუშაოდ. კლანჭები დაკომპლექტებულია ორბორტიანი  (ორსფეროიანი) ქამრებით იუხტისა და მოქნილი ტყავისგან. კომპლექტის წონა არაუმეტეს 2.4+0,35კგ, გაბარიტული ზომები. 

მუშა დატვირთვა ყოველ კლანჭზე  –  140 კგ

კომპლექტის წონა:  4,0+0,4კგ

გაბარიტული ზომები: 482-522 х 150х 174-214  მმ

გარეგანი დაფარვა :მინანქარი

___________________________________________________________________

 


Development By Aleko Gharibashvili