დენის ტრანსფორმატორები

_______________________________________________________________________________________________________________დენის ТПЛ-10 კლასის 10კვტ სიმძლავრის ტრანსფორმატორი.ТПЛ-10 100/5 200/5 დენის ТПЛ-10 ტიპის ტრანსფორმატორი განკუთვნილია საინფორმაციო სიგნალის  გადასაცემად საზომ ხელსაწყოებზე,  მართვის და დამცავ მოწყობილობებში ცვალადი  დენის 50-60 ჰერცის სიხშირით და ძაბვის კლასით 10კვ-ზე.  ТПЛ-10 ტიპის ტრანსფორმატორი შესრულებულია საყრდენი კოჭის კონსტრუქციის მსგავსად. კოჭების ბლოკი, რომელიც შედგება ორი მეორადი და საერთო პირველადი გრაგნილისგან, დაფარულია (ჩამოსხმულია) საიზოლაციო ნაერთით ებოქსიდური ფისის საფუძველზე. მაგნიტოსადენის ქვედა ნაწილში დამაგრებულია კუთხოვანა, რომლებიც ТПЛ-10 დენის ტრანსფორმატორის საყრდენად გამოიყენება. ერთ ერთ კუთხოვანაზე  დამიწების მომჭერია განლაგებული. პირველადი გრაგნილის გამომყვანებს Л1 და Л2 აქვთ სხვადასხვა შესრულებები დენზე, ТПЛ-10 ტრანსფორმატორის მეორადი გრაგნილის გამომყვანები განლაგებულია კოჭების ბლოკზე და აღნიშნულია Л1 და Л2  ასოებით.

ТПЛ-10 დენის ტრანსფორმატორის ტექნიკური დახასიათებები:

 • ტრანსფორმატორის ნომინალური ძაბვა ТПЛ-10, კვ – 10; 11
 • უდიდესი სამუშაო ძაბვა, კვ – 12
 • ნომინალური სიხშირე, ჰერცი – 50; 60
 • ნომინალური პირველადი დენი, А - 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80;100; 150; 200; 300; 400; 600
 • ნომინალური მეორადი დენი, А - 1; 5
 • მეორადი გრაგნილების რაოდენობა – 2
 • შესრულება გრაგნილების მიხედვით - 0,5/10Р; 0,5S/10Р; 0,2/10Р; 0,2S/10Р; 10Р/10Р
 • მეორადი გრაგნილის სიზუსტის კლასი განზომილებებისთვის, А - 0,2S; 0,5S; 0,5 0,5S; 0,5
 • მეორადი გრაგნილის სიზუსტის კლასი დაცვისთვის  – 10Р

_______________________________________________________________________________________________________________

 

                                       ТЛМ-10  კლასის დენის ტრანსფორმატორი 10 კვტ ძაბვის 

                                        

трансформатор тока ТЛМ-10      

 დენის ТЛМ-10 ტიპის ტრანსფორმატორი განკუთვნილია საინფორმაციო სიგნალის  გადასაცემად საზომ ხელსაწყოებზე,  მართვის და დამცავ მოწყობილობებში ცვალადი  დენის 50-60 ჰერცის სიხშირით და ძაბვის კლასით 10კვ-ზე.  

   

                                   ТЛМ-10  დენის ტრანსფორმატორის ტექნიკური ახასიათებები 

  • ტრანსფორმატორის ნომინალური ძაბვა ТЛМ-10, კვ  – 10
 • ნომინალური პირველადი დენი , А – от 50 до 1500
 • ნომინალური მეორადი დენი, А – 5
 • ნომინალური მეორადი დატვირთვა თუ  cosф=0,8, ВА – 10 განზომილებებისთვის
 • ნომინალური მეორადი დატვირთვა თუ  cosф=0,8, ВА - 15 დაცვისთვის
 • გრაგნილის სიზუსტის კლასი დაცვისთვის – 10Р
 • თერმული წინაღობის დენი, 3წამი., კА – 1,08-26
 • ელექტროდინამიური წინაღობა, კА – 5-100
 • დენის ტრანსფორმატორის მასსა  ТЛМ10, კგ. - 25

_______________________________________________________________________________________________________________

 

ТЛK-10  კლასის დენის ტრანსფორმატორი 10 კვტ ძაბვის ТЛК-10 200\5 100\5
 

           დენის ТЛK-10 ტიპის ტრანსფორმატორი განკუთვნილია საინფორმაციო სიგნალის  გადასაცემად საზომ  ხელსაწყოებზე, მართვის და დამცავ მოწყობილობებში ცვალადი  დენის 50-60 ჰერცის სიხშირით და ძაბვის  კლასით 10კვ-ზე.                   

        

 ТЛK-10 დენის ტრანსფორმატორის ტექნიკური ახასიათებები


 • ტრანსფორმატორის ნომინალური ძაბვა ТЛК-10, კვა – 10
 • ნომინალური პირველადი დენი, А –  20დან   1500მდე 
 • ნომინალური მეორადი დენი, А – 5 
 • ნომინალური სიხშირე, ჰერცი – 50; 60 
 • ნომინალური მეორადი დატვირთვა თუ cosф=0,8, ВА – 10 გაზომვისათვის 
 • ნომინალური მეორადი დატვირთვა თუ cosф=0,8, ВА – 15 დაცვისათვის
 • გრაგნილის სიზუსტის კლასი დაცვისთვის – 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 
 • გრაგნილის სიზუსტის კლასი დაცვისთვი – 10Р 
 • დენის ელექტროდინამიური წინაღობა, კА –  4,7დან  100მდე 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Т3ЛM-1 და Т3ЛK-1  ნულოვანი თანმიმდეავრობის დენის ტრანსფორმატორები

 

Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛМ-1, ТЗЛК-1 

        Т3ЛM-1 და  Т3ЛK-1 ნულოვანი თანმიმდევრობის დენის ტრანსფორმატორების დანიშნულებაა სარელეო დაცვის სქემის კვება, მიწაზე სამფაზა კაბელის ცალკეული წვერის დამოკლების შედეგად ნულოვანი თანმიმდევრობით დენის ტრანსფორმაციით. იყენებენ КСО-ს  უჯრედებში და  КРУ-ს კარადებში. Т3ЛK-1 ნულოვანი თანმიმდევრობის დენის ტრანსფორმატორი მაგრდება 200მმ დიამეტრის კაბელზე.Т3ЛM-1 ტრანსფორმატორი კი 70მმ-მდე დიამეტრის კაბელზე,   Т3ЛK-1 და   Т3ЛM-1 ნულოვანი ტრანსფორმატორები მაგრდება 100მმ-მდე დიამეტრის კაბელებზე. Т3ЛM-1 და  Т3ЛK-1 ნულოვანი ტრანსფორმატორები მზადდება კლიმატური შესრულებით У2 და Т2 განთავსების კატეგორიით.   გარემოცვა არაფეთქებადია,  არ შეიცავს მტვერს და ქიმიურად აქტიურ აირებს (გაზებს).

Development By Aleko Gharibashvili