საყრდენი იზოლიატორი


      დენმავალი ნაწილების მოწყობილობებისა და ელექტრო აპარატების გამაგრების უზრუნველსაყოფად და ერთდროულად სამაგრი სიბრტყის იზოლაციებისათვის გამოიყენებიან საყრდენი იზოლატორები. ისინი შეიძლება იყოს გლუვი ან კიდეებიანი (დაღარული), რომლებიც გამოიყენება ღია სივრცეში ან დახურულ შენობებში. კიდეები ზედა პირზე, ეხმარებიან დასაშვები სამუშაო ძაბვის ამაღლებაში იმის ხარჯზე, რომ დენის გადენის (გაჟონვის) გზას აგრძელებენ. 

     თვითონ ხელსაწყოები კეთდება ცილინდრებისა და კონუსების ფორმის მსგავსად, რომლების შიგნითაც არის არმატურა კვეთებით ან კვეთებიანი ხვრელ-გამაგრების შესაძლებლობისათვის. მასალა რომლისგანაც მზადდება ეს ელექტრო კონსტრუქციები შესაძლოა იყოს ფაიფური და პოლიმერები. ფაიფურს გააჩნია დამატებითი საფარი იზოლაციის თვისებების გასაძლიერებლად.

     საყრდენი იზოლატორების არჩევის ძირითად პირობას წარმოადგენს ჯაჭვის მონაკეთის სამუშაო ნომინალური ძაბვის განსაზღვრა (გარკვევა), რომლისთვისაც ისინი ექცევა იმ კლიმატურ პირობებს, სადაც ისინი იქნება განლაგებული.

     ქარხნული წესით დამზადებული ელექტრო კონსტრუქციები, რომლებმაც გაიარეს სერთიფიცირება და შესაბამისი სახელმწიფო სტანდარტი, ხამგრძლივი პერიოდის განმავლობაში გარანტირებულად უზრუნველყოფენ მყარ საიზოლაციო თვისებებს და ეს არ არის დამოკიდებული იმ მასალაზე რომლისგანაც არის დამზადებული საყრდენი იზოლატორები. ისინი ყველა გადიან საფუძვლიან შემოწმებას და ცდებს სხვადასხვა კლიმატურ პირობებში.

მარკა   ნომინალური ძაბვა 

ნომინალური გამანადგურებელი ძალა (კნ)

კლიმატური შესრულება მასა, კგ
იზოლატორი2820 (არმირებული)       (К-709, К-710, К-711)  
1 კვ - У3 0,6 კგ  
 
იზოლატორი  ИО-1-2,5 У3  
1  კვ 2,5 კნ У3 0,55  კგ  
 
იზოლატორი ИО-10-3,75 II У3  
10  კვ 3,75 კნ У3 1,4  კგ  
 
 
იზოლატორი ИО-6-3,75 II У3  
6  კვ 3,75 კნ У3 1.05  კგ  
 
იზოლატორი С4-80 II  
10  კვ 4კნ УХЛ1 2,75  კგ  

Development By Aleko Gharibashvili