გადამეტძაბვის შემზღუდველ


  არახაზური გადამეტძაბვის შემზღუდველები პოლიმერულ კორპუსში (ОПНп), ტრადიციული ვენტილური შუალედური განმუხტველებისგან განსხვავებით არ შეიცავენ ნაპერწკლიან შუალედებს და გააჩნიათ აქტიური ნაწილი, რომელიც შედგება ლითონოქსიდური რეზისტორებისგან , რაც მზადდება თუთიის ჟანგისგან (ZnO) სხვა ლითონების ოქსიდების მცირე დანამატებით.

 
  გადამეტძაბვის შემზღუდველები განკუთვნილია ელექრომოწყობილობათა იზოლაციის კომუტაციური და ატმოსფერული გადამეძაბვისგან დასაცავად ცვლადი დენის ქსელებში სამრეწველო სიხშირით ნომინალური ძაბვის  0.38 დან  750 კვ-მდე. 

  შემზღუდველი გათვალისწინებულია ზომიერი და ცივი კლიმატის რაიონებში სამუშაოდ და სამრეწველო ატმოსფეროში  (ატმოსფეროს ტიპი  III  ГОСТ 15150) ღია ცის ქვეშ გარემოს ძლიერი დაბინძურების დროს.  (ხარისხი III  ГОСТ 9920)  გარემოს ტემპერატურის მაღალი  ზღვრული ნიშნული   - პლიუს 45° С, დაბალი  - მინუს 60° С. 
 
  ვინაიდან გადამეტძაბვის შემზღუდველებში არ არის ნაპერწკლიანი შუალედი, ამიტომ მათი მუშაობისას კონტაქტების ცვეთა არ ხდება : ვარისტორებს, რომელნიც გამოიყენება გადამეტძაბვის შემზღუდველებში, გააჩნიათ მდგრადი ვოლტამპერული ხასიათი, რომელიც არ იცვლება ექსპლუატაციის პროცესში. ამიტომ ვენტილური განმუხტველებისგან განსხვავებით, გადამეტძაბვის შემზღუდველები არ ითხოვენ პარამეტრების მომსახურებასა და კონტროლს მთელი მუშაობის მანძილზე. Ограничители перенапряжений нелинейные в полимерном корпусе, (ОПНп)

  ОПНп შექმნილია 22...120მმ დიამეტრის ოქსიდოთუთიის ვარიატორების გამოყენებით, რომელიც წარმოებულია ჩინეთში, გერმანიაში, ავსტრიაში, აშშ-ში კრემნიურგანული კაუჩუკისგან ამერიკიდან გერმანიიდან მინაპლასტიკა რფ-ში წარმოებული აზერბაიჯანში. აღნიშვნული ნაკეთობათა წარმოება ეკოლოგიურად სუფთაა.

 

შემზღუდველის ტიპის პირობითი აღნიშვნის გაშიფვრა:

  • О — შემზღუდველი.
  • П — გადამეტძაბვის.
  • Н — არასახაზო.პოლიმერულ კორპუსში.
  • Х — შემზღუდავის ნომინალური ძაბვა, კვ.
  • X — უდიდესი ხანგრძლივად დასაშვები მუშა ძაბვა, კვ.
  • Х — ნომინალური განმუხტველი დენი, кА.
  • X — გამშვები შესაძლებლობის კლასი 1- 400А - 2-500А და მეტი.
  • III — იზოლაციის დაბინძურების ხარისხი ГОСТ 9920-ის მიხედვით.
  • УХЛ X —კლიმატური შესრულება  ГОСТ 15150-ის შესაბამისად.
Технические характеристики

 

გადამეტძაბვის ტიპი ზომები, მმ
Н1 (ХЛ1/УХЛ2) Н2 (ХЛ1/УХЛ2) Н3
ОПНп-3 150/120 160/130
ОПНп-6 150/120 160/130
ОПНп-10 180/120 190/130
ОПНп-15 245 255
ОПНп-20 417 410
ОПНп-27,5 427 420
ОПНп-35 477 470
ОПНп-110 1100 500 240
ОПНп-150 1700 750 350
ОПНп-220 2200 1000 436

 

 

Ограничитель перенапряжений ОПНп-0,22…0,66кВ. ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ Ограничитель перенапряжений ОПНп-3…15кВ. ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ


Ограничитель перенапряжений ОПНп-20…35кВ. ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ


Ограничитель перенапряжений ОПНп-110…220кВ. ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

 


Development By Aleko Gharibashvili