კომპანიის შესახებ

 

მადლობას მოგახსენებთ ჩვენი ვებ-გვერდის სტუმრობისათვის. ჩვენი კომპანია, `გეოუკრ-ენერგო`, დაფუძნდა ქართველი და უკრაინელი პარტნიორების მიერ 2009 წელში. მის საქმიანობას წარმოადგენს ენერგო-სისტემებისა და მოწყობილობების წარმოება-რეალიზაცია მთელი საქართველოს მასშტაბით. 2010 წლის განმავლობაში, ჩვენ შევძელით ენერგეტიკულ ბაზარზე გავსულიყავით და შეგვექმნა შეთანხმებული გუნდი, რომელსაც ნდობა გამოუცხადა და მისი მომსახურებით ისარგებლა მრავალმა, მათ შორის, მსხვილმა სახელმწიფო და კომერციულმა სტრუქტურამ. თვითოეულ მათგანთან გვაქვს მჭიდრო ურთიერთობები, რის საფუძველსაც წარმოადგენს ჩვენი კომპეტენტურობა და აღებული ვალდებულებების მკაფიო და ხარისხიანი შესრულება. ჩვენი მუდმივი პარტნიორების რიცხვს მიეკუთვნებიან ისეთი  ცნობილი კომპანიები, როგორებიც არიან :

    ს/ს "ენერგო-პრო ჯორჯია", ს/ს "თელასი", შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კომპანია".

    ჩვენ გახლავართ წარმომადგენლები ისეთი უკრაინული კომპანიებისა, როგორებიც არიან:

შპს "პრომსიზი",   შპს "ტრანსფორმატორ სერვისი",   შპს "ETI უკრაინა",   შპს "ელიზი",   შპს "ტეხპროვოდი"(იხ.სადილერო მოწმობები).

     ვიმედოვნებთ, რომ მიღებული ინფორმაცია მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს ჩვენს შორის ორმხრივი ურთიერთხელსაყრელი და საქმიანი ურთიერთობების ჩამოყალიბებაზე

     პროდუქციის ფასები იხილეთ "ფასები"-ს გრაფაში


Development By Aleko Gharibashvili