ხუფები ხრახნილიანი იზოლატორებისთვის

ჩაჩი  (Колпачок КП-22)


Колпачок для изоляторов

Development By Aleko Gharibashvili