ფასები

ფასები მოცემულია ლარებში დღგ-ს ჩათვლით

    

ტრანსფორმატორები

ზეთი სატრანსფორმატორო (ლ) ------------------------4.40 

ძაბვის ტრანსფორმატორის ნაწილი (ფაზა)  НТМИ-1-10 --------275

 

 

 

 

მცველები


დნობადი მცველი ПН 22-250 на 80А ------------------------------7.0

დნობადი მცველი ПН 22-250 на 100А -----------------------------7.0

დნობადი მცველი ПН 22-250 на 125А -----------------------------7.5

დნობადი მცველი ПН 22-250 на 160А -----------------------------7.0

 

დნობადი მცველი ПТ 111-6-5 ---------------------------------------------23.8

დნობადი მცველი ПТ 111-6-8 ---------------------------------------------23.8

დნობადი მცველი ПТ 111-6-10 --------------------------------------------24.0

დნობადი მცველი ПТ 111-6-16 --------------------------------------------24.0

დნობადი მცველი ПТ 111-6-31.5 ------------------------------------------24.0

დნობადი მცველი ПТ 112-6-40 --------------------------------------------32.0

დნობადი მცველი ПТ 112-6-50 --------------------------------------------32.0

დნობადი მცველი ПТ 112-6-80 --------------------------------------------32.0

 

 

ელ. მცველების კონტაქტები К-19-10 ------------------------------------------32,0


 

 


 ქუროები


პლასმასის საიზოლაციო არმატურა (ქურო)  КНтп 10 35-50класс В ------------144

 

პლასმასის საიზოლაციო არმატურა (ქურო) КНтп 10 150-240класс В----------164

პლასმასის საიზოლაციო არმატურა (ქურო) Стп 10 35-50класс В---------------255

 

 

პლასმასის საიზოლაციო არმატურა (ქურო) КВтп 10 35-50класс В-------------131

 

პლასმასის საიზოლაციო არმატურა (ქურო) Стп 1 70-120класс В-----------------206

პლასმასის საიზოლაციო არმატურა (ქურო) Стп 1 120-240класс В---------------218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

იზოლატორები

 

პლასმასის საიზოლაციო არმატურა (ხუფი)  К-7 --------------------1.00

ელ. იზოლატორი (ხუფით) ТФ 20 ---------------------------------- 2.8

ელ. იზოლატორი არმირებული 2820 -------------------------------8.3

ელ. იზოლატორი  ИОС 10-500 УХЛ1 -------------------------------34.5

ელ. იზოლატორი  ИПТ 1/250 О1------------------------------------3,55

ელ. იზოლატორი  ИПТВ 1/250 О1-----------------------------------3,55

ელ. იზოლატორი  ИПТ 1/630 О1------------------------------------4,35

ელ. იზოლატორი  ИПТВ 1/630 О1-----------------------------------4,35

ელ. იზოლატორი  ИПТ 1/1000 О1-----------------------------------8,5

ელ. იზოლატორი  ИПТВ 1/1000 О1----------------------------------8,5

ელ. იზოლატორი  ПТ 10У3 -------------------------------------------16,15

 

განმუხტველები


ძაბვის განმუხტველი РВО-6У1 --------------------------------------------------------------------64

გადამეტძაბვის შემზღუდველი ОПН 6/6,9 УХЛ1(Таврида електрик TEL) --------------------121

გადამეტძაბვის შემზღუდველი ОПН 6/6,9 УХЛ2(Таврида електрик TEL) --------------------113

 

 

ელ. დაცვის საშუალებები

 

დამცავი ხელთათმანი (ოსტატი) --------------------------------------------- 3.10

დამცავი ხელთათმანი (მექანიკ-პრო) ---------------------------------------- 2.35

დამცავი ხელთათმანი (დამცავი) -------------------------------------------- 2.45

დამცავი ხელთათმანი (შემდუღებლის რუხი) -------------------------------- 4.4

დამცავი ხელთათმანი (შემდუღებლის უკრაინული) -------------------------- 5.70


 

 

ავტომატური ამომრთველი (რუსეთის КЕАЗ)


ВА 57Ф35-3400010-20-2000  200,00А ---------------------------203


დენმკვეთები


РПС, РПБ, РПЦ  100А ---------------------------------------------132

РПС,РПБ , РПЦ  250А ---------------------------------------------165

РПБ, РПЦ  400А ---------------------------------------------------190

РПС, РПБ, РПЦ  630А ---------------------------------------------230

Р-34 -----------------------------------------------------------------248


 


საიზოლაციო მასალები


 

ლენტა  ЛК-150Х20 (კგ)---------------------------------------------------50.6

ლენტა ბამბის ნართისაგან (კიპერი) (მ)------------------------------------0.1

ფენოლალდეჰიდური ფისები (ტექსტოლიტი)  ПТК  20,00 мм (კგ)-----------14.7

 

 

სახაზო არმატურა

 

დამჭიმავი მომჭერი ПГН-2-6 -----------------------------------------------15.6

საყელური СР-7-16 --------------------------------------------------------8.2

საყელური СР-12-16 -------------------------------------------------------10.2

სამონტაჟო შუალედური რგოლი ПТМ-7-2 -----------------------------------15.6

სამონტაჟო შუალედური რგოლი ПТМ-7-3 -----------------------------------15.6

სამონტაჟო შუალედური რგოლი ПТМ-12-3 ----------------------------------25.6                    

სახაზო არმატურა ელ. გადამცემი ხაზისთვის ПРР 7-1 -----------------------25.6

ვიბრაციის ჩამქრობი ГВН-2-9 -----------------------------------------------39.1

ვიბრაციის ჩამქრობი ГВН-2-13 ----------------------------------------------39.1

ვიბრაციის ჩამქრობი ГВН-3-17 ----------------------------------------------47.5

კავი СК-7-1А ----------------------------------------------------------------9.8

კავი СК-12-1А ---------------------------------------------------------------15.6

შემაერთებელი მომჭერი გარესახრახნისა ПС-1-1 -----------------------------4.5

შემაერთებელი მომჭერი გარესახრახნისა ПС-2-1 -----------------------------4.8

შუალედური რგოლი ПРТ-7-1 -------------------------------------------------9.9

შუალედური რგოლი ПРТ-12-1 ----------------------------------------------- 13.9

შუალედური რგოლი ПРТ-7/12-2 --------------------------------------------18.7

შუალედური რგოლი ПР-7-6 (გირლიანდის მარეგულირებელი) ---------------9.7

შუალედური რგოლი ПР-12-6 (გირლიანდის მარეგულირებელი) --------------13.9

უღელი უნივერსალური  2КУ-12-1 -------------------------------------------54.7

ცალთათა ყუნწი У2-7-16 ----------------------------------------------------22.0

 

 


Development By Aleko Gharibashvili