დენმკვეთი Р-34,Р-36


3 პოლუსიანი დენმკვეთები სერიით Р-34 და Р-36 ცენტრალური სახელურით, წინა მიერთების, გამოიყენება ელექტრული ჯაჭვის ცვლადი და მუდმივი დენის სიხშირით 50ჰც და ძაბვით 380ვ  არახშირი კომუტაციისათვის. 

დენმკვეთები გამოიყენება ძალოვანი ყუთების და გამანაწილებელი მოწყობილობების კომპლექტაციისათვის. გაბარიტული და სამონტაჟო ზომები მითითებულია ნახაზი 1.

ნახ. 1.   დენმკვეთი  Р-34 – Р-36  წინა მიერთების.

ცხრილი:  დენმკვეთი  Р-34 – Р-36  წინა მიერთების

დენმკვეთის ტიპი

პოლუსების რაოდენობა 

დენი, А

А1

Б

И

Ж

И1

К

Л

МР-34

3
400 85 100 85 110 255 280 225


Р-36

3

630

85

100

95

125

320

350 250

-

-
Development By Aleko Gharibashvili