ტექსტოლიტი ПТК

текстолит ПТК

 

ელექტროიზოლაციური მილაკები ТКСП 

                            ტექსტოლოტი ПТК 

   ГОСТ 5-78  ტექსტოლოტი ПТК - შრეებიანი ფურცლოვანი მასალა, ბამბის ქსოვილზე, რომელიც გაჟღენთილია თერმორეაქტიული შემკვრელით. კარგად მუშავდება ყველა სახის მექანიკური დამუშავებით. გამოიყენება კბილანების, ცობოლების, სასრიალო, საკისარების, პანელების, შუასადებების, ტექნიკური დანიშნულების ამორტიზირებული ნაკეთობების დასამზადებლად. ტექსტოლოტის ნაკეთობანი უზრუნველყოფენ უხმაურობას, მუშაობისას, სამსახურის მნიშვნელოვნად დიდ ვადას, ლითონის ნაკეთობებთან შედარებით ნაკლები ხვედრიი წონა. ხანგრძლივად დასაშვები მუშა ტემპერატურა -65°c-დან +105°c-მდე. მზადდება ფურცლებად სიგანით 450 მმ-დან 950მმ-მდე, სიგრძით- 600მმ-დან 1950მმ-მდე, სისქე 0,5-200 მმ.

Development By Aleko Gharibashvili