საკაბელო ქაღალდი К

საკაბელო ქაღალდი 

საკაბელო ქაღალდი   К-080, К-120 ТУ 13-60279410-35-94


   საკაბელო ქაღალდი К-080, К-120 ფართოდ გამოიყენება ტრანსფორმატორების ჩაშვებისმარეგულირებელი და მაკონტროლებელი აპარატურის კოჭების ფენათაშორისი იზოლაციისათვის, ჩალიჩების მოსამზადებლად ძალურ კაბელებში, ქაღალდგაჟღენთილი იზოლაციით ფაზებშორისი სიცარიელის ამოსავსებად და სხვა ანალოგიური მიზნებისათვის.

 

   საკაბელო ქაღალდი ხშირად გამოიყენება მსუბუქ მრეწველობაში მრუდსახაზავების დასამზადებლად.

აღწერა: 

განკუთვნილია 35კვ-მდე ძაბვის ძალური კაბელების იზოლაციისათვის, სატელეფონო კაბელებისა და შემოსახვევი მავთულების იზოლაციისათვის, სხვადასხვა ელექტროსაიზოლაციო ნაკეთობათა დასამზადებლად.

                                                       

 

სისქე 120±7, 140 ±7, 170±10.

დამრღვევი ძალა სამანქანო მიმათულებით არანაკლებ, H-128; 152; 157; 167; 172; 186.

დამანგრეველი ძალა განივი მიმართულებით არანაკლებ, H-59; 64; 69; 74; 83.

ჰაერგამტარობა, არანაკლებ 1მ3/წთ 40, 

ნაცრის მასიური წილი, არა უმეტეს, 0,6-0,8%

ხვედრითი ელექტრული გამტარიანობა ერთ გაწევაში არაუმეტეს 1:50 მოდულზე, 1:20 მოდულზე, МкОМ/СЛ  35 და 50, 70 და 100.

РН ერთი გაწევის 7,0-9,0. 

ტენიანობა არაუმეტეს 8%

საკაბელო ქაღალდის მახასიათებლები, როგორიცაა იზოლაცია, უნივერსალობა, ასევე მოხმარებისას სიმარტივე, ამ ქაღალდს ხდიან შეუცვლელს, ქვეყნის მთელი ელექტროტექნიკური დარგისთვის.

Development By Aleko Gharibashvili