წებოვანი ლენტი ЛК

წებოვანი ლენტა  ЛК-150, ЛК-210, ЛКН-150, ЛКН-210
 

ТУ 3491-014-00214639-2005

 

წებოვანი ლენტა   ЛК150, ЛК-210, ЛКН-150, ЛКН-210 წარმოადგენენ მინაქსოვილს, გაჟღენთილს პოლიეთერპოქსიდური ან კაჟბადორგანული შემკვრელი ნივთიერებით.
ლენტები ЛК150 და ЛК-210  გათვალისწინებულია იმ ელექტრომანქანებისა და აპარატების იზოლაციისათვის, რომელთაც გააჩნიათ იზოლაციის სისტემები გახურებამდგრადობის კლასის – H. (180°ჩ)


წებოვანი ლენტა ЛК150, ЛК-210, ЛКН-150, ЛКН-210 წარმოადგენენ მინაქსოვილს, გაჟღენთილს პოლიეთერპოქსიდური ან კაჟბადორგანული შემკვრელი ნივთიერებით.ლენტები ЛК150 და ЛК-210  გათვალისწინებულია იმ ელექტრომანქანებისა და აპარატების იზოლაციისათვის, რომელთაც გააჩნიათ იზოლაციის სისტემები გახურებამდგრადობის კლასის – H. (180°c)

 

 

 ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები 

ЛК-150, ЛК-210, ЛКН-150, ЛКН-210

მაჩვენებლის დასახელება Единица измерения ЛК-150, 
ЛКН-150
ЛК-210, 
ЛКН-210
ნომინალური სისქე  მმ 0,12±0,02 0,15±0,03
შემაერთებელი ნივთიერების მასობრივი წილი % 30±3 30±3
გაჭიმვისას ხვედრითი დამანგრეველი დატვირთვა Н/см 70 90
გამბურღველი ძალა
- საშუალო
- მინიმალური
კვ 0,75
0,60
0,75
0,60
შეწებების უნარი  5,0 5,0
ზედაპირული სიმაგრე. г/м2 150 ± 20 210 ± 30

 

 


ლენტა მიეწოდება (100 ±10)მმ დიამეტრის გორგოლაჭებით 10-დან 100-მმ-მდე სიგანის, რომელიც დახვეულია მაგარ ცობოლაზე, მელისზე  (36 ±1) მმ შიდა დიამეტრით.

    მომხმარებელთან შეთანხმებით, ლენტა შეიძლება მიწოდებულ იქნას რულონის სახით. შენახვის საგარანტიო ვადა 15-35°ც ტემპერატურის დროს და ჰაერის შეფარდებითი 45-75% ტენიანობისას დამზადების დღიდან 5 თვე.

 

Development By Aleko Gharibashvili