მილაკი ТКСП

ელექტროიზოლაციური მილაკები ТКСП 

Трубки электроизоляционные ТКСП, ТКСП-2К

 

ТУ 3491-002-41533292-2001

 

    ТКСП მილაკები გამოიშვება 1-22 მმ დიამეტრით კრემნიორგანული ლაკით აპრეტირებულ მინაზონარ-ჩულქებს, რომლებიც დაფარულია კრემნიორგანული რეზინის გარსით. 
    ТКСП მილაკები გამოიყენება სხვადასხვა ელექტროტექნიკური მოწყობილობების დენგამტარი ელემენტების იზოლაციისათვის, რომლებიც მუშაობენ 660V ძაბვის ქვეშ მუდმივ და ცვლად დენზე 500 ჰც-მდე სიხშირით. მილაკის გამოყენების ტემპერატურის დიაპაზონია -60°ჩ–დან +180°ჩ–მდე. H გახურების კლასი ГОСТ 8865 მიხედვით. მიეკუთვნებიან 133 ტიპს  ГОСТ 17675-ით. უმჯობესნი არიან ТКР მილაკებზე გვერდითი დარტყმის ზემოქმედებისადმი მდგრადობის თავისი ტექნოლოგიური, მექანიკური, მაჩვენებლებით. მოქნილი ელექტროიზოლაციური ТКСП მარკის მილაკები წარმოადგენენ მინაბოჭკოს ზონარ-წინდებს, აპრეტირებულს კრემნიორგანული ლაქით და დაფარულს კრემნიორგანული რეზინის გარსით.
    მილაკები გამოიყენება დენგამტარი ელემენტების იზოლაციისთვის სხვადასხვა მოწყობილობებში, რომლებიც მუშაობენ 600V-მდე ძაბვის მუდმივი და ცვლადი დენის 500 ჰც-მდე სიხშირისას. H  - გახურებამდგრადობის კლასი. გამოიშვება ერთი მარკით.
   ТКСП მილაკის აბრევიატურის გაშიფვრა:
Т-მილაკი (მ)
К-კაჟბადორგანული
С-ზონარი-წინდა მინაძაფისაგან
П-დაწნული (დ)
ТКСП მილაკების ფერი: თეთრი, მწვანე, წითელი, ლურჯი, რუხი.
ТКСП მილაკების გარე ზედაპირი : სწორი, გლუვი, ბზარების, ბუშტულებისა და ფენების გარეშე.
ТКСП მილაკების შიდა ზედაპირზე არ უნდა იყოს შვერილები, რომელნიც ხელს შეუშლიან მავთულის გაყრას.
ТКСП მილაკები შენახვისას არ უნდა ეწებებოდნენ ერთმანეთს.

 

    ТКСП მილაკები გამოიშვება 1-22 მმ დიამეტრით კრემნიორგანული ლაკით აპრეტირებულ მინაზონარ-ჩულქებს, რომლებიც დაფარულია კრემნიორგანული რეზინის გარსით.     ТКСП მილაკები გამოიყენება სხვადასხვა ელექტროტექნიკური მოწყობილობების დენგამტარი ელემენტების იზოლაციისათვის, რომლებიც მუშაობენ 660V ძაბვის ქვეშ მუდმივ და ცვლად დენზე 500 ჰც-მდე სიხშირით. მილაკის გამოყენების ტემპერატურის დიაპაზონია -60°С–დან +180°С–მდე. H გახურების კლასი ГОСТ 8865 მიხედვით. მიეკუთვნებიან 133 ტიპს  ГОСТ 17675-ით. უმჯობესნი არიან ТКР მილაკებზე გვერდითი დარტყმის ზემოქმედებისადმი მდგრადობის თავისი ტექნოლოგიური, მექანიკური, მაჩვენებლებით. მოქნილი ელექტროიზოლაციური ТКСП მარკის მილაკები წარმოადგენენ მინაბოჭკოს ზონარ-წინდებს, აპრეტირებულს კრემნიორგანული ლაქით და დაფარულს კრემნიორგანული რეზინის გარსით.    მილაკები გამოიყენება დენგამტარი ელემენტების იზოლაციისთვის სხვადასხვა მოწყობილობებში, რომლებიც მუშაობენ 600V-მდე ძაბვის მუდმივი და ცვლადი დენის 500 ჰც-მდე სიხშირისას. H  - გახურებამდგრადობის კლასი. გამოიშვება ერთი მარკით.   ТКСП მილაკის აბრევიატურის გაშიფვრა:

Т-მილაკი (მ)

К-კაჟბადორგანული

С-ზონარი-წინდა მინაძაფისაგან

П-დაწნული

ТКСП მილაკების ფერი: თეთრი, მწვანე, წითელი, ლურჯი, რუხი.ТКСП მილაკების გარე ზედაპირი : სწორი, გლუვი, ბზარების, ბუშტულებისა და ფენების გარეშე.ТКСП მილაკების შიდა ზედაპირზე არ უნდა იყოს შვერილები, რომელნიც ხელს შეუშლიან მავთულის გაყრას. ТКСП მილაკები შენახვისას არ უნდა ეწებებოდნენ ერთმანეთს.

Development By Aleko Gharibashvili