თერმოკუმშვადი მილაკი

პოლიეთილენის თერმოკუმშვადი მილაკები (ТУТ) განკუთვნილია ქუროების ბოლოების ამოსავსებად, ხუფების დახმარებით, კაბელების იზოლაციისთვის, შრეების იზოლირებისათვის, მავთულების შეერთების ადგილების, მავთულების ჩალჩების ბანდაჟირებისათვის.

Полиэтиленовые термоусаживающиеся трубки (ТУТ)

Полиэтиленовые термоусаживающиеся трубки (ТУТ)

Полиэтиленовые термоусаживающиеся трубки (ТУТ)

თერმოკუმშვადი მილაკი 

  • ჩასმა დიამეტრამდე,რომელიც უზრუნველყოფს ნაკეთობის სრულ შემოჭერას, ხდება თერმოკუმშვადი მილაკების გაცხელების შედეგად ცხელი ჰაერით ან აირის სანთურის ღია ცეცხლით 120°ჩ -180°ჩ ტემპერატურამდე არაუმეტეს 15 წუთისა.

  • ზეთგამზლე, სინათლეგამძლე, მაღალი მდგრადობა აგრესიული გარემოს მიმართ.

  • ჩადგმის ჯერადობა - 3,5-მდე.
    Полиэтиленовые термоусаживающиеся трубки (ТУТ)

  • სამუშაო ტემპერატურა : -60°С-დან  80°С-მდე. 

  • ელექტრული გამძლეობა ТУТ არანაკლებ 30კვ/მმ.

  • Прочность при разрыве не менее 100 кгс/см.გაწყვეტისას სიმტკიცე არანაკლებ 100კგ/სმ.

  • შეფარდებითი დაგრძელება გაწყვეტისას არაუმეტეს 200%.

  • სამსახურის ვადა არანაკლებ 25 წლისა.

 

   თერმოკუმშვადი  ხელთათმანები ТУП ТУ 95-1541-90 – ის მიხედვით გამოიშვება 3/25-დან 3/185-240- მდე და 4/25 –დან 4/185-240-მდე, სადაც მრიცხველი აღნიშნავს კაბელის შრეების რაოდენობას<>, ხოლო მნიშვნელი – კაბელის შრეების კვეთის დიაპაზონს, რომლისთვისაც გათვალისწინებულია ხელთათმანები.  ТУП გათვალისწინებულია სამშრიანი ძალური კაბელების მოქლონებისთვის 6 კვ-მდე ძაბვისას და ოთხშრიანი ძალური კაბელებისათვის 1კვ-მდე ძაბვით. ТУП (სდს) მზადდება მაღალი სიმკვრივის პოლიეთილენის საკაბელო კომპოზიციებიდან მასზე, მთლიან შიდა ზედაპირზე ადგეზიურ ქვეფენის დამატებით ვინილაცეტატოანი ეთილენის სოპოლომერის საფუძველზე. ТУП – ის ელექტრული გამძლეობა არა ნაკლებ 20 კვ-სა 1 მმ. კედლის სისქეზე ჩასმის შემდეგ. ყველა ოთხთითიანი ТУП განკუთვნილია კაბელებისათვის. შემცირებული ნული გასვლით.

    შეკვეთის დროს ყველა კომპლექტის პირობითი აღნიშვნა შედგება КТИ აღნიშვნისა და ციფრების ორი ჯგუფისაგან, სადაც პირველი ციფრი არის ხელთათმანზე თითების რაოდენობა, მეორე – კაბელის შრეების კვეთის დიაპაზონი; მზადდება ხელთათმანები ზომებით: 3/25-დან 3/185-240- მდე და 4/25 –დან 4/185-240-მდე.

   თერმოკუმშვადი  ხელთათმანები ТУП ТУ 95-1541-90 – ის მიხედვით გამოიშვება 3/25-დან 3/185-240- მდე და 4/25 –დან 4/185-240-მდე, სადაც მრიცხველი აღნიშნავს კაბელის შრეების რაოდენობას<>, ხოლო მნიშვნელი – კაბელის შრეების კვეთის დიაპაზონს, რომლისთვისაც გათვალისწინებულია ხელთათმანები.  ТУП გათვალისწინებულია სამშრიანი ძალური კაბელების მოქლონებისთვის 6 კვ-მდე ძაბვისას და ოთხშრიანი ძალური კაბელებისათვის 1კვ-მდე ძაბვით. ТУП (სდს) მზადდება მაღალი სიმკვრივის პოლიეთილენის საკაბელო კომპოზიციებიდან მასზე, მთლიან შიდა ზედაპირზე ადგეზიურ ქვეფენის დამატებით ვინილაცეტატოანი ეთილენის სოპოლომერის საფუძველზე. ТУП – ის ელექტრული გამძლეობა არა ნაკლებ 20 კვ-სა 1 მმ. კედლის სისქეზე ჩასმის შემდეგ. ყველა ოთხთითიანი ТУП განკუთვნილია კაბელებისათვის. შემცირებული ნული გასვლით.

    შეკვეთის დროს ყველა კომპლექტის პირობითი აღნიშვნა შედგება КТИ აღნიშვნისა და ციფრების ორი ჯგუფისაგან, სადაც პირველი ციფრი არის ხელთათმანზე თითების რაოდენობა, მეორე – კაბელის შრეების კვეთის დიაპაზონი; მზადდება ხელთათმანები ზომებით: 3/25-დან 3/185-240- მდე და 4/25 –დან 4/185-240-მდე.

    


დაბოლოებითი მოქლონებისათვის თერმოკუმშვადი ნაკეთობების კომპლექტები КТИ ТУ952355-92 მიხედვით განკუთვნილია დამაბოლოებელი მოქლონებისათვის სამ და ოთხშრიან ძალური კაბელებისა, პლასტმასური იზოლაციით 1კვ-მდე ძაბვით და ქაღალდიანი იზოლაციის კაბელებისათვის 6 კვ-მდე ძაბვით.

თერმოკუმშვადი ნაკეთობების კომპლექტები შემაერთებელი მოქლონებისათვის КТИсб, КТИсп ТУ952434-93-ის მიხედვით გათვალისწინებულია შემაერთებელი მოქლონებისათვის სამ-ოთხშრიან ძალურ კაბელებში, ქაღალდისა და პლასტმასის იზოლაციებით 1კვ-მდე ძაბვით. КТИ СП-დაკომპლექტებულია ТУТ-10კვ, ოღონდ უხელთათმანოდ.

 

Development By Aleko Gharibashvili