თერმოკუმშვადი ქუროები შემაერთებელი

შემაერთებელი თერმოკუმშვადი ქუროები


 

შემაერთებელი თერმოკუმშვადი ქუროები განკუთვნილია 35-დან 240 მმ2-მდე კვეთის შრეებიანი ძალური კაბელების შესაერთებლად ალუმინის ან სპილენძის შრეებით ალუმინის ტყვიის ან პლასტმასის გარსში, დამცველი საფარველით ან მის გარეშე, ქაღალდის ან პლასტმასის იზოლაციით 1კვ-დან 10კვ-მდე ძაბვით 50 ჰც სიხშირით.
    Mქუროები ყენდება მიწაში, გვირაბებში, არხებში და სხვა საკაბელო ნაგებობებში, გარემოს ტემპერატურა -50°ჩ-დან +50°ჩ- მდე, ასევე შედარებითი ტენიანობისას 98%-მდე და 35°ჩ ტემპერატურის დროს.

 

შემაერთებელი თერმოკუმშვადი ქუროები განკუთვნილია 35-დან 240 მმ2-მდე კვეთის შრეებიანი ძალური კაბელების შესაერთებლად ალუმინის ან სპილენძის შრეებით ალუმინის ტყვიის ან პლასტმასის გარსში, დამცველი საფარველით ან მის გარეშე, ქაღალდის ან პლასტმასის იზოლაციით 1კვ-დან 10კვ-მდე ძაბვით 50 ჰც სიხშირით.   

ქუროები ყენდება მიწაში, გვირაბებში, არხებში და სხვა საკაბელო ნაგებობებში, გარემოს ტემპერატურა -50°C-დან +50°C- მდე, ასევე შედარებითი ტენიანობისას 98%-მდე და 35°C ტემპერატურის დროს.

 


შემაერთებელი ქუროები ტიპი СТп  1კვ-მდე

 

 

  ქუროების მოცემული ტიპი განკუთვნილია 3 და 4 შრიანი კაბელების შესაერთებლად, რომელთა კვეთიც არის 35-დან 240 მმ2-მდე ქაღალდის იზოლაციით, ჯავშნით ან უჯავშნოდ, საერთო ალუმინის ან ტყვიის გარსით, ცვლადი ძაბვისას 1კვ-მდე ჩათვლით, 50 ჰც სიხშირით. ქუროები ყენდება მიწაში, გვირაბებში, არხებში. გარემოს ტემპერატურა -50°C-დან +50°C- მდე, ასევე შედარებითი ტენიანობისას 98%-მდე და 35°ჩ ტემპერატურის დროს.

    გამოიყენება შემდეგი ტიპის კაბელებისათვის : 

 

- АСБ-1, АСБ2L-1, АСБл-1, АСБ2лГ-1, АСБГ-1, АСГ-1; 
- СБ-1, СБ2л-1, СБ2лГ-1, СБГ-1, СБл-1, СГ-1; 
- ААШв-1, ААШп-1, ААБл-1, ААБ2л-1, АА2Бл-1, ААБв-1, ААГ-1.

Муфта СТп-1

 


                 სქემაზე:

1. დამცავი გარსაცმი

2. ქვესადები მანჟეტი

3. მაიზოლირებელი მანჟეტი

4. ჭანჭიკური შემაერთებელი 

5. საშრევე მილი

6. ხელთათმანი

7. დამიწების მავთული

8. ჰერმეტიკი


 

შემაერთებელი ტიპის ქუროების აღნიშვნა СТп-1: 

მარკირება ძარღვის რაოდენობა კაბელის ძარღვის კვეთი, მმ2
СТп-3-1-1 3 35, 50
СТп-3-2-1 3 70, 95, 120
СТп-3-3-1 3 150, 185, 240
СТп-4-1-1 4 35, 50
СТп-4-2-1 4 70, 95, 120

  

შემაერთებელი ქუროები ტიპი СТп 10კვ-ზე

 

 

ქუროები მოცემული ტიპი განკუთვნილია შესაერთებლად ძალური კაბელებისა ზეთგაჟღენთილი ქაღალდის იზოლაციით, ჯავშნიანი ან უჯავშნო, მთლიანი ალუმინის ან ტყვიის გარსი ცვლადი ძაბვის დროს 10კვ-მდე, 50 ჰც სიხშირით. ქუროები ყენდება უშუალოდ მიწაში, გვირაბებში, არხებში, ღია ჰაერზე, ესტაკადებზე, საკაბელო თაროებზე და ა.შ. გარემოს ტემპერატურით -50°С-დან +50°с- მდე, ასევე შედარებითი ტენიანობისას 98%-მდე და 35°Сტემპერატურისას.

   გამოიყენება კაბელების შემდეგი ტიპებისათვის:

 

- АСБ-10, АСБ2л-10, АСБл-10, АСБ2лГ-10, АСБГ-10, АСГ-10; 
- СБ-10, СБ2л-10, СБ2лГ-10, СБГ-10, СБл-10, СГ-10; 
- ААГУ-10, ААШвУ-10, ААШпУ-10, ААБлУ-10, ААБ2лШвУ-10, ААБ2лШпУ-10, ААБлГУ-10, АБ2лУ-10; 
- ЦАСБ-10, ЦАСБл-10, ЦАСБ2л-10, ЦАСБГ-10, ЦСБ-10, ЦСБ2л-10, ЦСБл-10, ЦСБГ-10(6).

Муфта СТп-10

 


           სქემაზე:

1. გარეგანი თერმოკუმშვადი გარსაცმი.

2. ეკრანული ლენტა.

3. შიდა თერმომჭერი გარსაცმი.

4. თერმო ლენტა.

5. ფაზებსშორისი სივრცის ამომვსებელი.

6. ქვესადები მანჟეტი.

7. ფირფიტა-რეგულატორი.

8. ჭანჭიკური შემაერთებელი.

9. მაიზოლირებელ მანჟეტი.

10. საშრევე მილაკი.

11. ფაზებსშორისი განმჯენი.

12. მაღალვატიანი ხელთათმანი.

13. ლენტა-რეგულატორი.

14. დამიწების კომპლექტი.

15. ლენტა-ჰერმეტიკი.


 

 10კვ-მდე შემაერთებელი ქუროების აღნიშვნა:

მარკირება ძარღვის რაოდენობა კაბელის ძარღვის კვეთი, მმ2
СТп-3-1-10 3 35, 50
СТп-3-2-10 3 70, 95, 120
СТп-3-3-10 3 150, 185, 240
Муфта в разрезе
Муфта в разрезе

Муфта в разрезе1
Муфта в разрезе

муфта соединительная
Муфта соед

Development By Aleko Gharibashvili