მცველები ПКН, ПКТ

 

მაღალი ძაბვის მცველები ПКТ და ПКН

მაღალი ძაბვის მცველები ПКТ და ПКН

 მაღალი ძაბვის დენშემზღუდავი მცველები სერიისა ПКТ 101, ПКТ102 , ПКТ103 და ПКТ104 განკუთვნილია ძალოვანი ტრანსფორმატორების, საჰაერო და საკაბელო ხაზების დასაცავად სამფაზიანი ცვლადი დენის ქსელებში 50 და 60ჰც სიხშირის ნომინალური ძაბვით 3-დან 35 კვ-მდე და მუშა დენებით 2-დან 400 A-მდე.

 
კლიმატური შესრულება X, განთავსების კატეგორია 1 და 3 ГОСТ 15150-69-ით. მაღალი ძაბვის მცველები ПКТ 101-10-(2;3,2;5;8;10;16;20;31,5 A) –XXX У3 განკუთვნილია ძალოვანი ტრანსფორმატორების, საჰაერო და საკაბელო ხაზების დასაცავად ნომინალურ ძაბვაზე 10 კვ.

მაღალი ძაბვის მცველების პირობითი აღნიშვნის გაშიფვრა სერიებისა ПКТ 101, ПКТ102 , ПКТ103, და ПКТ104 3,6,10,20,35 კვ-ზე კლიმატური შესრულების XXXX  У1, У3. მაგალითად, ПКТ 101-10-16-20 У1.

П- მცველი, К- კვარცის გამავსებლით (სატენით)”, Т- ძალოვანი ტრანსფორმატორებისათვის,

 1-–ერთპოლუსიანი, ცვეთის მაჩვენებლით;

01-კონტაქტის კონსტრუქციული შესრულება;

10-ნომინალური ძაბვა კოლოვოლტებში;

16-მცველის ნომინალური დენი ამპერებში;

20-გათიშვის ნომინალური დენი კილოამპერებში;

У- კლიმატური შესრულება, 1-განთავსების კატეგორია.

 


მცველები ПКТ 101-10-(2;3,2;5;8;10;16;20;31,5 A) –XXX У3 კვარცის ამომვსებით წარმოადგენენ დენშემზღუდავებს. Mმოკლე ჩართვის დენის გამორთვა კვარცის ქვიშიან (სილიან) მცველებში ხდება რკალის ინტენტიუსი დეიონიზაციის ხარჯზე, რომელიც წარმოიქმნება დნობადი ჩადგმის  გადაჭიმვის ადგილზე, შემვსებლის ქვიშის ნამცეცებს შორის ვიწრო ხვრელებში.  მაღალი ძაბვის მცველი ПКТ 101-10-(2;3,2;5;8;10;16;20;31,5 A) –XXX У3 წარმოადგენს კომპლექტს, რომელიც შედგება შემდეგი ელემენტებისაგან და მიეწოდება დაშლილი სახით:

მცველის მასრა ПКТ 1,1-10-(2;3,2;5;8;10;16;20;31,5 A) –XXX У3       
კონტაქტი КО1- У3 - 2ც.             
საყრდნობი იზოლატორი BИО-10-3,751-  2ც.
 
 

 
 

 

 

მაღალი ძაბვის  მცველები ПКТ 102-10(31,5;40;50A) – XXX У3 Gგანკუთვნილია ძალოვანი ტრანსფორმატორების, საჰაერო და საკაბელო ხაზების დასაცავად ნომინალურ ძაბვაზე 10 კვ. 

  მცველები ПКТ 102-10(31,5;40;50A) – XXX У3 კვარცის ამვსებით (შემვსებლით) არის დენშემზღუდვავები. მოკლე ჩართვის დენის გამორთვა კვარცის ქვიშიან დამცველებში ხდება ინტენსიური დეიონიზაციის ხარჯზე იმ რკალისა, რომელიც წარმოიქმნება დნობადი (მდნობი) ჩასადგმელის(ჩანართის) გაჭიმვის ადგილზე, შემვსებლის(ამომვსებლის) ქვიშის მარცვლებს შორის ვიწრო ხვრელებში.


 მაღალი ძაბვის  მცველი ПКТ 103-6-(30;100;160A) – XXX У3 წარმოადგენს კომპლექტს, რომელიც შედგება შემდეგი ელემენტებისაგან და მიეწოდება დაშლილი სახით:


 
       

მაღალი ძაბვის  მცველი ПКТ 103-6-(30;100;160A) – XXX У3 წარმოადგენს კომპლექტს, რომელიც შედგება შემდეგი ელემენტებისაგან და მიეწოდება დაშლილი სახით:
მცველის მასრა ПТ1,3-6-(80;100;160A)-XXX У3 - 1ც     
კონტაქტი КО3-10 У3 – 2ც.
საყრდენი იზოლატორი ИО-6-3,751 -2ც      .

მაღალი ძაბვის  მცველები ПКТ 103-10-(30;100;160A) – XXX У3 განკუთვნილია /ძალოვანი ტრანსფორმატორების, საჰაერო და საკაბელო ხაზების დასაცავად ნომინალურ ძაბვაზე 10კვ.
 

მაღალი ძაბვის მცველის

ტიპი

         ზომები, მმ


წონა,

კგ

მცველის

წონა,კგ

 

А

L

Н

В

d

ПКТ101-3 УЗ

185

320

176

77

 

 

 

М10

3,4

0,9

 

 

 

 

 

 

 

ПКТ101-6 УЗ

285

420

176

77

3,9

1,4

ПКТ101-10 УЗ

385

520

196

82

4,9

1,8

ПКТ101-20 УЗ

505

660

286

110

М12

11,1

2,2

ПКТ101-35 УЗ

620

760

448

110

М16

17,4

2,7

ПКТ102-3 УЗ

230

366

215

84

 

 

 

М10

4,5

1,8

 

 

 

 

 

 

 

ПКТ102-6 УЗ

330

466

215

84

5,0

2,3

ПКТ102-10 УЗ

430

566

234

84

6,3

2,9

ПКТ102-20 УЗ

552

705

325

110

М12

12,7

3,4

ПКТ102-35 УЗ

665

805

487

110

М16

19,0

3,9

 

 


დენშემზღუდავი  მცველები ПКН ტიპისა

 

 

ПКН001 სერიის დენშემზღუდავი მცველები გათვალისწინებულია(განკუთვნილია) ძაბვის ტრანსფორმირების დასაცავად ნომინალურ ძაბვაზე 3-დან 35კვ-მდე, სიხშირით 50 და 60 ჰც.

    მცველები განკუთვნილია შემდეგ პირობებში სამუშაოდ:

 

1. ГОСТ15150-69-ის მიხედვით კლიმატური ფაქტორების ნომინალური მნიშვნელობა. ПКН001 სერიის დამცველებისთვის - У კლიმატური შესრულების თანახმად, 1 და 3 და X შესრულებით, განთავსების კატეგორია -1 .

2. სიმაღლე ზღვის დონიდან – არა უმეტეს 1000მ-სა.

3. მუშა მდგომარეობა სივრცეში- ვერტიკალური.

4. გარემო(გარემომცველი ადგილი) –არაფეთქებადსაშიში, არ უნდა შეიცავდეს დენგამტარ მტვერს, აგრესიულ აირებს და ორთქლს კონცენტრაციებში, რომელიც დაშლის(გაანადგურებს) ლითონსა და იზოლაციას.

5. ადგილი არ უნდა ჰქონდეს ბიძგებს, დარტყმებს და ვიბრაციას.

6. დადგმის(დანადგარის) ადგილი უნდა იქნას დაცუდი ზეთის, ემულსიისა და სხვა შხეფების მოხვედრისაგან.

 

 


пкн001


    

მაღალი

ძაბტიპიტტვის

მცველის

ტიპი

                                   ზომები, მმ


წონა,

კგ

მცველის

წონა, კგ

ნახ.

L

L1

A1

A

H

H1

В

d

 

ПКН001-10

320

212

296±2

185±1

196

120±2

82

М10

4,2

0,9

1

ПКН001-20

560

412

536±2

405±1

286

210±2

100

М12

10,8

1,8

ПКН001-35

760

612

736±2

620±1

448

372±2

100

М16

17,4

2,6

 

Development By Aleko Gharibashvili