განმუხტველი РВО-6 У1

განმუხტველი РВО-6 У1

 

 

განმუხტველის მარკა:  РВО-6 У1
ძაბვა:  6 კვ
მასა:  4 კგ
 

განმუხტველი РВО-6 У1 განკუთვნილია ვენტილური შემსუბუქებული   50 иდა  60 ჰც სიხშირის ცვლადი დენის ელექტრო მოწყობილობათა იზოლაციის ატმოსფერული გადამეტძაბვისგან დასაცავად.  მზადდება ნეიტრალური დამიწების ყოველგვარი სისტემის ექსპლუატაციისათვის. 

შემსუბუქებული ვენტილური განმუხტველები РВО-6 У1  შეესაბამება  ТУ16-521.232-77 და IV ჯგუფს (გოსტ) ГОСТ 16357-83-ის მიხედვით. 

 

განმუხტველი РВО-6 У1-ის პირობითი აღნიშვნები

Р - განმუხტველი 
В - ვენტილური 
О - გამარტივებული , შემსუბუქებული. 
6 - ძაბვის კლასი კვ-ებში  
У - კლიმატური შესრულება
1 - განთავსების კატეგორია

Фотография разрядника РВО-10 У1

განმუხტველი РВО-6 У1-ს ექსპლუატაციის პირობები

განმუხტველი  РВО-6 У1განკუთვნილია ექსპლუატაციისათვის ზომიერი და ტროპიკული კლიმატის რაიონებში.
გარემომცველი ჰაერის ტემპერატურა  -45 დან +40° С-მდე. 
დადგმის სიმაღლე ზღვის დონიდან არაუმეტეს  1000მ. 
 +28° С ტემპერატურის დროს ჰაერის შედარებითი პირობითი ტენიანობა  100%-მდე.

Разрядник РВО-10 У1

განმუხტველი  РВО-6 У1 შედგება ნაპერწკლიანი შუალედებისგან  (1)და უხაზო რეზისტორებისგან (2), რომელიც მოთავსებულია გერმეტიულად დახურულ ფაიფურის სარქველში (3), რომელიც იცავს განმუხტველის შიდა ელემენტებს გარემოს ზემოქმედებისაგან და უზრუნველყოფს დახასიათებათა სტაბილურობას.  განმუხტველი  РВО-6-ს მუშა რეზისტორი მზადდება სპეციალური  "ვილიტი"-სგან  და გააჩნია არახაზური ვოლტ-ამპერული მახასიათებლები.

განმუხტველი РВО-6 У1-ს ტექნიკური მახასიათებლები

პარამეტრის სახელწოდება РВО-10 У1
ქსელის ძაბვის კლასი, მოქმედება კვ 6
ნომინალური ძაბვა, კვ მოქმედი 7.5
გამრღვევი ძაბვა 50ჰც სიხშირისას მშრალ მდგომარეობაში და წვიმის ქვეშ, კვ მოქმედი:
- არანაკლებ
- არაუმეტეს


16
19
იმპულსური გამრღვევი ძაბვა წინა განმუხტვის დროს 2-დან 20-მდე კვ. 
- არა უმეტეს

32
დარჩენილი ძაბვა იმპულსური დენის ტალღაზე 8/20 მაქს. არა უმეტეს  
- დენის ამპლიტუდით  3000А 
- დენის ამპლიტუდით 5000А

25
27
გამართული საცდელი ძაბვა დენის გაჟონვის გაზომვისას კვ. 6
გაჟონვის დენი მკა. 6
დენის გამტარობის უნარი: 
- დენის 20 იმპულსი ტალღით 16/40 მაქს , кА 
-  დენის 20 იმპულსი მართკუთხა ტალღით 2000 მაკს. А

5,0 
75
გარეიზოლაციის გაჟონვის გზის სიგრძე, სმ.
- არანაკლებ

18
დასაშვები წევა მავრთულებისა , Н, 
- არანაკლებ 

300
სიმაღლე, (Н), мм, 
- არაუმეტეს 

294
მასა, კგ 
- არაუმეტეს

3.2

განმუხტველი  РВО-6 У1 ექსპლუატაციის ვადის საგარანტიო ვადა შეადგენს : ექსპლუატაციაში შეყვანის დღიდან - 3 წელს.
Development By Aleko Gharibashvili