მცველი ПН-2 630/630А

მცველი ПН-2 630/630А 

მარკა:  ПН-2 630/630А
ნომინალური დენი, А:  630А
მასა, კგ:  1.4
მცველის მასა ნაკრებში, კგ:  2.7
 

მცველები  ПН-2 630/630А დაუშლელი დნობის ჩასადგმელით  განკუთვნილია სამრეწველო დანადგრების ელექტრო მოწყობილობებისა და ელექტრო ქსელების სამფაზიანი ცვლადი დენის 380ვ ძაბვის 50 და 60 ჰერც სიხშირის და მუდმივი დენის წრედების, 220ვ ნომინალური ძაბვის გადატვირთვისას და მოკლე ჩართვების დროს დასაცავად. 

დამცველები  ПН-2 630/630А (დნობადი ჩასადგმელები) შეესაბამება  ГОСТ 17242-86. 

Предохранитель ПН-2 630/315А плавкая вставка

მცველების  ПН-2 630/630А (დნობადი ჩასადგმელი ) ექსპლუატაციის პირობები.

სიმაღლე ზღვის დონიდან არაუმეტეს  2 000 მ; 
გარემო არაფეთქებად საშიში, რომელიც არ უნდა შეიცავდეს დენგამტარ მტვერს კონცენტრაციებში, რაც დააქვეითებს დამცველების პარამეტრებს დაუშვებელ ზღვრებში.   ГОСТ 15150-69 და ГОСТ 15543-70-ის   მიხედვით კლიმატური ფაქტორების ნომინალური ნიშნულები ამასთან გარემომცველის ჰაერის ტემპერატურის დაბალი ნიშნული  «УХЛ»-ის  შესასრულებლად მიღბულია 40 º C ტოლი მუშა მდგომარეობა სივრცეში ვერტიკალური ან ჰორიზონტალური მუშაობის რეჟიმი- ხანგრძლივი ექსპლუატაციის პირობების ჯგუფი  М7  ГОСТ 17516.1-90-ის მიხედვით; 
დაცვის ხარისხი IР00  ГОСТ 14255-69-ის მიხედვით. 
დამცველებისა და მათი ექსპლუატაციის კონსტრუქციისადმი უსაფრთხოების მოთხოვნები შეესაბამება ГОСТ 12.2.007.0-75 და ГОСТ 12.2.007.6-75.

ნახაზი და გაბარიტული ზომები მცველების  630/630А.

Предохранитель ПН-2 100А плавкая вставкаDevelopment By Aleko Gharibashvili