მცველი ПН-2 250/80-250А

მცველი ПН-2 250/80-250А 

მარკა:  ПН-2 250/80-250А
ნომინალური დენი, А:  80-250А
ზომა А, მმ:  85
ზომა А1, მმ:  18
ზომა А2, მმ 14,5
ზომა В, მმ 40
ზომა D1, მმ М6
ზომა L, მმ 164
ზომა L1, მმ 123
ზომა L2, მმ 70
ზომა H, მმ 63,5
მასა, კგ:  0,30
მცველის მასა ნაკრებში, კგ:  0,48
 

მცველები  ПН-2 250/80-250А დაუშლელი დნობის ჩასადგმელით  განკუთვნილია სამრეწველო დანადგრების ელექტრო მოწყობილობებისა და ელექტრო ქსელების სამფაზიანი ცვლადი დენის 380ვ ძაბვის 50 და 60 ჰერც სიხშირის და მუდმივი დენის წრედების, 220ვ ნომინალური ძაბვის გადატვირთვისას და მოკლე ჩართვების დროს დასაცავად. 

დამცველები  ПН-2 250/80-250А (დნობადი ჩასადგმელები) შეესაბამება  ГОСТ 17242-86. 

Предохранитель ПН-2 100А плавкая вставка

მცველების  ПН-2 250/80-250А (დნობადი ჩასადგმელი ) ექსპლუატაციის პირობები.

სიმაღლე ზღვის დონიდან არაუმეტეს  2 000 მ; 
გარემო არაფეთქებად საშიში, რომელიც არ უნდა შეიცავდეს დენგამტარ მტვერს კონცენტრაციებში, რაც დააქვეითებს დამცველების პარამეტრებს დაუშვებელ ზღვრებში.   ГОСТ 15150-69 და ГОСТ 15543-70-ის   მიხედვით კლიმატური ფაქტორების ნომინალური ნიშნულები ამასთან გარემომცველის ჰაერის ტემპერატურის დაბალი ნიშნული  «УХЛ»-ის  შესასრულებლად მიღბულია 40 º C ტოლი მუშა მდგომარეობა სივრცეში ვერტიკალური ან ჰორიზონტალური მუშაობის რეჟიმი- ხანგრძლივი ექსპლუატაციის პირობების ჯგუფი  М7  ГОСТ 17516.1-90-ის მიხედვით; 
დაცვის ხარისხი IР00  ГОСТ 14255-69-ის მიხედვით. 
დამცველებისა და მათი ექსპლუატაციის კონსტრუქციისადმი უსაფრთხოების მოთხოვნები შეესაბამება ГОСТ 12.2.007.0-75 და ГОСТ 12.2.007.6-75.

ნახაზი და გაბარიტული ზომები მცველების  ПН-2 250/80-250А.

Предохранитель ПН-2 100А плавкая вставка

Development By Aleko Gharibashvili