დატვირთვის ამომრთველი ВНР 10-630

 

 

 


 დატვირთვის ამომრთველი განკუთვნილია 6 ან 10 კვ ძაბვის 50ჰც სიხშირის სამფაზიანი  დენის წრედების დატვირთვის ქვეშ კომუტაციისათვის:  კომპლექსური  გამანაწილებელი მოწყობილობების კარადებში (КРУ),  კომპლექსურ  სატრანსფორმატორო ქვესადგურებში (КТП) და მომსახურების კამერებში.

 
 კონსტრუქციული თავისებურებანი და უპირატესობანი  


 დატვირთვის  ამომრთველი მზადდება შემდეგი შესრულებებით (წყობით):

 • დამიწების დანისა და მცველების გარეშე.
 • ერთი დამოწების დანით მცველების გარეშე.
 • ორი დამიწების დანით.
 • ერთი დამიწების დანით მცველებით.
 • ორი დამიწების დანით მცველებთან ერთად.


 •  დატვირთვის ამომრთველი უზრუნველყოფს მისთვის ნორმირებული დენის ორჯერადად ჩართვას,  მოკლე ჩართვის (შერთვის) შემთხვევაში დაუზიანებლად და უზრუნველყოფს შეუფერხებელ  მუშაობას ნორმალურ და საექსპლუატაციო რეჟიმში დაზიანებების გარეშე.


   ტექნიკური მახასიათებლები


   

  პარამეტრების დასახელება ნორმა
  ნომინალური ძაბვა, კვ 10
  უდიდესი მუშა ძაბვა, კვ 12
  ნომინალური დენი, ა 630
  ელექტროდინამიური მდგრადობის დენი, კა 51
  ნომინალური მოკლე ჩართვის დენი, კა 20
  წონა, კგ 52
  გაბარიტული ზომები, მმ 613 x 740 x 480
  Development By Aleko Gharibashvili