მთავარი

  ძვირფასო მომხმარებლებო!

     ჩვენს კომპანიაში, პროდუქციის შეძენისას თქვენ იძენთ მხოლოდ გარანტიის მქონე საქონელს.
     საქონლისა და მწარმოებლის მიხედვით საგარანტიო მომსახურების ვადა მერყეობს  1-დან 5 წლამდე. საქონლის ყველა საგარანტიო ვალდებულებას და დეფექტების არარსებობის გარანტიას მიწოდების მომენტიდან, საგარანტიო ვადის განმავლობაში, იძლევა ჩვენი კომპანია, რომელიც იცავს მომხმარებლის კანონით გათვალისწინებულ უფლებებს.

   ნებისმიერი  პოტენციური  კლიენტის  შეკვეთას   შპს  „გეოუკრ-ენერგო“  უდგება  ინდივიდუალურად,  აქედან  გამომდინარე  პროდუქციის  სარეალიზაციო  ფასიც  ინდივიდუალურია  და  დამოკიდებულია,  როგორც  შესაკვეთი  საქონლის  რაოდენობაზე,  ასევე  მიწოდების  დროზე.

     ვიმედოვნებთ,  რომ  მიღებული  ინფორმაცია  მნიშვნელოვან  გავლენას  მოახდენს  ჩვენს  შორის  ორმხრივი  ურთიერთხელსაყრელი  და  საქმიანი  ურთიერთობის  ჩამოყალიბებაში.

  

 

Development By Aleko Gharibashvili